°·…:: Dạ Tư Vũ ::…·°


.

.

.

Đôi lời

.

.

Trước tiên, tại hạ xin tự giới thiệu tại hạ là Dạ Tư Vũ, lần đầu đến với công việc Edit Đam Mỹ hoàn toàn chỉ là đam mê mong muốn chia sẻ với thiên hạ niềm đam mê ấy muốn mang tới một bản edit hoàn toàn phi thương mại…

.

Lại tự biết mình văn ngu ngữ dốt không thể nào bằng những nhân sĩ tài cao học rộng trên chốn giang hồ. Nhưng, dù sao thì đây cũng là sự cố gắng hàng giờ của tại hạ ngồi trước máy tính và làm việc thật sự nghiêm túc, hơn nữa đây lại là bản dịch chui, nên xin đừng ai “mang công sức của tại” hạ post sang nơi khác nếu chưa được sự cho phép của tại hạ.

.

Vì thế, nếu phát hiện bất cứ trường hợp sao chép hoặc buôn bán thương mại thì sẽ lập tức đóng cửa “tự sướng”.

.

Trong quá trình edit Trung văn chắc chắn sẽ gặp vô số những khiếm khuyết cùng thiếu sót, mong các vị lượng thứ cho sự nông cạn đó của tại hạ, cũng mong nhận được sự góp ý nhiệt tình từ phía các vị để tại hạ cùng với các vị có thể làm nên những bản edit hoàn thiện hơn :”)

.

Cuối cùng,  cám ơn các vị đã chịu bỏ thời giờ sang xem “vài dòng” này…

Vô cùng cảm tạ~

.

.

.

.

.

Các bộ sắp theo thứ tự dịch

.

.

Tuyết táng chi ái

(Hoàn)

.

Tùy ái trầm luân

(Hoàn)

.

Ngọc toái cung khuynh

(Hoàn)

.

Vong Hoan

(Hoàn)

.

Địa hạ thập cửu tầng

(Đang tiến hành)

.

Ác tâm

(Đang tiến hành)

.

Thánh âm

(Đang tiến hành)

.

Tuyển tập đam mỹ ngắn

(Hoàn)

.

Ngươi cuối cùng vẫn nói ta không đủ yêu ngươi

(Hoàn)

.

Đêm trăng 1

Đêm trăng 2

Đêm trăng 3

Đêm trăng 4 – vĩ thanh

(Hoàn)

.

Nam Sủng

(Hoàn)

.

Trì Ái Nông

(Hoàn)

.

Ốc đảo

(Đang tiến hành)

.

.

.

.

.

.

Manga – manhua – manhwa

.

Manga: 11  bộ

Manhua: 21  bộ

Manhwa: 3  bộ

.

.

.

.

.

.

Sưu tầm

.

Fiction: 1

Amateurish manhua: 0

Art’s danmei: 0

.

.

.

.

.

Movies

.

Thố Nhi Thần lộng nhân duyên

.

.

.

.

.

Posted 18.02.2010 by Dạ Tư Vũ

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 620 other followers

%d bloggers like this: